ایجاد رویداد ورود به حساب

دوره آموزش راهبرد های پژوهشی در علوم تربیتی و اجتماعی


نام برگزار کننده : دکتر عباسی قادی
تعداد جلسات : 5
تاریخ شروع : 1401/03/2017:00
وضعیت دوره : مرحله ثبت نام
مدت زمان آموزش: 10 دقیقه

قیمت : 200000 تومان

اضافه کردن به تقویم
جدید ترین ها مشاهده همه