برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : دکتر علی بخشی
تعداد جلسات : 60
تاریخ شروع : 1399/11/2518:00

قیمت : 600000 تومان