ایجاد رویداد ورود به حساب
اصول و فنون مذاکره


نام برگزار کننده : علی ناصری
تعداد جلسات : 4
وضعیت دوره : در حال برگزاری
مدت زمان آموزش: 0 دقیقه

قیمت : رایگان

جدید ترین ها مشاهده همه