ایجاد رویداد ورود به حساب

همینار ، برگزاری وبینار ، برگزاری آنلاین ، آموزش آنلاین

جدید ترین ها مشاهده همه

حرفه فوتبال رو دنبال می کنم

دوره ها ، کارگاه ها و آموزش های حوزه فوتبال در همینار را برای شما گرد آوری کردیم...

کتاب های انگیزشی

دو کتاب پر فروش آمریکا در سال 2020 را برای شما گرد آوری کردیم

من مدیر هستم

دوره ها ، کارگاه ها و آموزش های حوزه مدیریت در همینار را برای شما گرد آوری کردیم...

تو بازار های مالی کار میکنم

دوره ها ، کارگاه ها و آموزش ها در حوزه مالی...