برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها

محاسبه تعرفه خدمات

برای محاسبه هزینه اجاره اتاق های آنلاین می توانید از این بخش استفاده کنید

  • اجاره اتاق آنلاین بلیت فروشی
  • اجاره اتاق آنلاین × بدون بلیت فروشی
  • رویداد حضوری فقط بلیت فروشی
ساعات اجاره اتاق
تعداد شرکت کنندگان
قیمت بلیت (تومان)
تعداد بلیت
0 تومان