برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : اساتید دانشگاه علامه
تعداد جلسات : 14
تاریخ شروع : 1400/04/0118:00

قیمت : 670000 تومان