برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : اساتیددانشگاه های برتر
تعداد جلسات : 12
تاریخ شروع : 1400/02/0517:00

قیمت : 520000 تومان

بستن رویداد ها