همـینار | شبکه آموزشگاهی کشور ورود به حساب

ورود به حساب کاربری

شماره همراه خود را وارد کنید

ورود با کلمه عبور ارسال کد تایید

فراموشی کلمه عبور

در صورت فراموشی کلمه عبور شماره موبایل خود را وارد کنید.

ورود با کلمه عبور تنظیم مجدد
اصول و فنون مکاتبات اداری
نام مدرس / مدرسین : ابراهیم زارع پور
تعداد جلسات : 4
مدت زمان آموزش: 0 دقیقه

قیمت : 28000 تومان