برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : زیبا جعفری
تعداد جلسات : 2
تاریخ شروع : 1400/02/0521:00

قیمت : 120000 تومان