برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : استاد رضا صفری
تعداد جلسات : 12
تاریخ شروع : 1399/10/1623:00

قیمت : 250000 تومان