برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : غلامرضا قلیپور
تعداد جلسات : 10
تاریخ شروع : 1399/11/1214:00

قیمت : 220000 تومان