برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : استاد عباس حاجی پور
تعداد جلسات : 10
تاریخ شروع : 1399/11/1316:30

قیمت : 150000 تومان