برگزار کننده رویداد هستم

مدرسین ، مشاورین ، اساتید

شرکت کننده در رویداد هستم

یادگیری ، آموزش ، مهارت آموزی ، دریافت مشاوره

ایجاد رویداد
بستن رویداد ها


نام مدرس : دکتر مصطفی صفاری
تعداد جلسات : 2
تاریخ شروع : 1399/04/2914:00

قیمت : رایگان

بستن رویداد ها