ایجاد رویداد ورود به حساب
چالش ها و فرصت ها کوید 19


نام برگزار کننده : اساتید دانشگاهی
تعداد جلسات : 1
وضعیت دوره : پایان یافته
مدت زمان آموزش: 60 دقیقه

قیمت : رایگان

جدید ترین ها مشاهده همه